روزنامه اعتماد

شايعات درباره تاييد صلاحيت كانديداها

روزنامه اعتماد: چه کسانی تایید نمی شوند؟

554196_10151565278999767_1902849927_n

امروز آخرین روز تصمیم گیری شورای نگهبان درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. البته شورای نگهبان می تواند این زمان را تا سقف پنج روز تمدید کند. اما شواهد حاکی از آن است که شورای نگهبان قصد تمدید را ندارد.