روزنامه اعتماد ملی

بشقاب خالی و آلزایمر شریعتمداری!!

mobareze.ir - keyhan

این سخنان، واکنش امروز کیهان به سخنان الهام بود که دقیقا به تایید مقاله منتجب نیا و آن چه شریعتمداری آن را دروغ بافی خوانده بود می پردازد! اکنون باید این سوال را از "سردار قلم و بصیرت" روزنامه کیهان پرسید که چه شده است که حرفتان را پس گرفته اید و خود به تایید سخنانی می پردازیذد که آن را دروغ بافی خوانده بودید؟

گفتگو با حجت الاسلام منتجب نيا؛ قائم مقام حزب حزب اعتماد ملي

حزب اعتماد ملی؛ آنچنان که بود

_Montajab002

در جریان انتخابات 88 و کاندیداتوری آقای کروبی، روزنامه مواضع ایشان را بیشتر پوشش می داد تا مواضع حزب را. البته هم بنده و هم آقای حق شناس با بعضی از یادداشت هایی که موجب تعطیلی آن شد، مخالف بودیم و تاکید کردیم که اینها درج نشود، ولی صاحب امتیاز تأکید داشت که درج شود و بلافاصله پس از انتشار هم توسط قاضی مرتضوی توقیف شد.