روزنامه بهار

رضا نساجی:

درباره توقیف روزنامه بهار: امامتِ تحقیقی، سیاستِ توقیفی

bahar newspaper (2)

یادداشت مذکور هم که به قلم یکی از افراد همسو با نهضت آزادی نوشته شده بود، سخن تازه‌‌ای نبود که صاحب‌نظران در باب موضوع «امامت» نتوانند بدان پاسخ دهند. با این حال عده‌ای دست به کار شدند تا روزنامه بهار را که رسما از مخاطبان و شیعیان علی(ع) عذرخواهی کرده و داوطلبانه به توقیف موقت دست زده بود را، توقیف کنند. اما باید دید منافع این آقایان از توقیف روزنامه چیست که البته هر چه باشد ربطی به آگاهی ما ندارد.