روزنامه جوان

سرمقاله‌ روزنامه «جوان» به قلم عبدالله گنجی:

دفاع مقدس محل منازعه با موسوی و خاتمی نیست

IMG16390227

اما آنجا که مردم به فرمان و عشق به امام فرزندان خود را اسماعیل‌وار به قربانگاه عشق می‌فرستادند محل منازعه با موسوی و خاتمی و… نیست. آن هشت سال دریچه‌ای بود که باز شد و بسته شد و حسرت آن بسته شدن بر بسیاری از دل‌ها ماند. واقعاً حیف نیست آن حماسه را به تنش یا تسویه حساب سیاسی با کسانی که امروز اعمال، رفتار و گفتارشان را نمی‌پسندیم یا نمی‌پذیریم تقلیل دهیم و در عین حال امام را صاحب بهترین تصمیم در پایان دادن به جنگ بدانیم؟