روزنامه شرق

عکس: پیشه؛ پینه دست

kargar

عکس صفحه اول شماره 2005 روزنامه شرق عکسی است با عنوان «پیشه؛ پینه دست» و تیتر: «روز کارگر» مبارک

بذرپاش: قویا تکذیب می‌کنم، استاد علامه نیستم

bazrpash

«مهرداد بذرپاش» درحالی مدعی شده است که مراحل پذیرش او در دانشگاه علامه‌طباطبایی از اساس کذب است که دو نامه اداری، یکی با امضای «صدرالدین شریعتی» رییس دانشگاه علامه‌طباطبایی خطاب به کامران دانشجو و دیگری با امضای کامران دانشجو خطاب به دکتر عامری، رییس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش‌عالی نشان از وجود نام او در میان 102شخص سفارش‌شده در دو نامه دارد.

درباره ساده نگری روشنفکران در مواجهه با غرب

کودتای ۲۸ مرداد و جاذبه و دافعه امریکا

28 MORDAD 4

جاذبه غرب و بخصوص امریکا هنوز هم برای روشنفکران و برخی اصلاحطلبان ایرانی تمام نشده است. حتی در روز کودتا هم وقتی می خواهند از جنایات امریکا و انگلیس بنویسند، با آب رودخانه تایمز وضو می گیرند و به نیت بهبود روابط فی مابین، قلم می چرخانند. ساده نگری در مواجهه با غرب معضل اصلی اینهاست: "غرب خوبست، اما گاهی اشتباهات کوچکی می کند."