روزنامه نگاری

مسیح پویا :

روزنامه نگاری به سبک نظامی گری

roozname

در ماجرای خانم شهیندخت مولاوردی درباب ارتباط ذکر شده با فلان خبرنگارو سایر ادعاها نشانه ای هم یافت نمیشود که مصداق دروغگویی است! ثانیا اگر هم ارتباطی در گذشته باشد چه ارتباطی با حال حاضر معاون امور زنان و زمینهی کاری وی دارد که این هم مصداق تلاش برای یافتن ارتباط بین موضوعات بی ربط است! استفاده یالثارات از کلمهای که حقیقتا در روزنامهای کثیرالانتشار قابل چاپ نیست در تیتر جوابیه نمایانگر شخصیت حضرات است؛