روز جهانی کارگر

پیام رادیو – تلویزیونی امام خمینی به مناسبت روز کارگر

imam - 31

چنانچه کوشش کنید و چرخهای مملکت را به راه بیندازید، شما پیش خدای تبارک و تعالی‌ بسیار ارجمند هستید. اسلام برای شما ارج زیاد قائل است، اسلام شما را خُزّان زمین می‌داند، شما خزانه دار زمین هستید که زمین را شما باید آباد کنید و از شماست که آباد کنید و برای خود شماست که آباد کنید.... بگذارید اسلام تحقق پیدا بکند، بگذارید ریشه‌های گندیده استبداد و استعمار فرو بریزد، کنده بشود، بگذارید اشخاصی که می‌خواهند برای دیگران کار بکنند فلج بشوند.

سخنرانی امام به مناسبت روز جهانی کارگر:

کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند

imam 11

باید این قشر فداکار پشتیبان آن قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا اینکه ان شاء الله، این کشور به خودکفایی برسد. و فکر این معنا که «ما خودمان نمی‌توانیم» را از سر بیرون کنید که «ما می‌توانیم» ... وقتی که اراده کنید برای خودکفایی، قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازوان قدرتمند خودتان اتکال کنید و قشر کشاورز هم به بازوان قدرتمند خودش.