روز کارتون

کاریکاتور: مأموریت قرضاوی!

1372610110-Rajabi92.4.9

کارتونی از محمد علی رجبی با عنوان «مأموریت قرضاوی!»

حسن روحانی: فعلا پرتره بعدا کاریکاتور

RoooHani

سایت «روز کارتون» کارتونی از حسن روحانی رییس‌جمهور منتخب را منتشر کرده است که البته بیشتر به پرتره می ماند. امیدواریم رئیس جمهور منتخب که در کسوت روحانیت است، تحمل نقدها را داشته و از اینکه کاریکاتور وی را بکشند، ممانعت نکند.