روسیه

محمد سبحان شعبانی:

فرار رو به جلوی راست ها در مواجهه با رخداد خان طومان

tooman

اینک که معادلات نظامی و سیاسی در سوریه به گونه ای رقم خورده است که معاهده ی آتش بس پیشنهاد شده توسط "آمریکا" و "روسیه" در میان نیروهای تکفیری و محارب بی اعتبار می نماید، گویی آقایان جناح راست با ترفند فرار به جلو به دنبال آنند تا بر شواهد غیر قابل اعتماد بودن قطب دوم استکبار پرده بیفکنند.

علت لغو دیدار پوتین و اوباما

کاخ سفید دیدار رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسی خود در حاشیه کنفرانس سن پطرزبورگ را لغو کرد و مسکو در این باره اظهار تاسف کرد.