روشنفکری

مرتضی رستمی:

نگاهی به تاریخ پدیده روشنفکری

roshanfekri

در دهه ی هفتاد، این جریان دوباره قدرت گرفت و البته این بار مشکلات گذشته اش را حل کرده بود. تسلط نسبی نسبت به معارف دینی داشت و روشی به نسبت علمی را پیش گرفت. این جریان تا به امروز نیز با قدرت به کار خود ادامه می دهد و با مطرح کردن مسائلی چون اسلام دین اخلاق، اسلام منهای سیاست و … سعی در عملی کردن هرچه بیشتر تئوری اسلام سکولار! را دارد.