زندانیان سیاسی

نامه امام خمینی درباره رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی

imam  41

بیست و پنج سال پیش در چنین روزی (۷ اردیبهشت ۱۳۶۸ / ۲۰ رمضان ۱۴۰۹) امام خمینی به نامه آیت الله مقتدایی درباره رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی پاسخ دادند: «... از گزارشی که در مورد وضع زندانیان دادید تشکر می‌نمایم. همه باید سعی کنیم به صورتی حرکت کنیم که به احدی ظلم نشود. ان شاء الله با تلاش خود این مهم جامه عمل می‌پوشد...»