زندگی دانشجویی

گزارشی از مشکلات و مسائل زندگی دانشجویی

khabgah (2)

خانواده‌ها باید با واگذاری مسوولیت‌های کوچک به آرامی زندگی‌کردن را به فرزند خود بیاموزند تا دچار مشکل در ازدواج و تحصیل نشوند. البته مشکل اصلی در ایران دانشگاه‌ها هستند که اکثرشان برخلاف دانشگاه‌های پیشرفته فقط سعی می‌کنند در قالب چارچوبی خشک کار خود را انجام دهند. در بسیاری موارد کودکانی لجباز و کم‌فهم را دیده‌ام که برای تحصیل به دانشگاه‌های خارج کشور رفته‌اند و هم از بعد علمی و هم از بعد اجتماعی، تحت‌تاثیر سیاست‌ها و محیط دانشگاه پیشرفت کرده‌اند.