سالوادور آلنده

کارنامه آمریکا

از کودتا علیه دولت مصدق تا به توپ بستن سالوادور آلنده

mosadegh2

در اندونزی نیز «سوکارنو» به خاطر همین سیاست‌ های مشابه کنار گذاشته شد و دیکتاتوری جایگزین وی شد که با حمایت آمریکا و انگلیس بیش از یک میلیون دهقان، کارگر و فعال را در یکی از بدترین کشتارهای قرن کشت و به مدت 31 سال حکومت کرد. و قطعا شیلی هم مورد بعدی بود: رئیس‌ جمهور «آلنده» به عنوان پزشکی که وعده دستمزد بهتر، کرایه‌ های منصفانه ‌تر و خدمات اجتماعی به فقرا را داده بود، توسط آمریکا سرنگون شد و دیکتاتوری جایگزین وی شد که سیاست ‌های اقتصادی ‌اش حدود 45 درصد از جمعیت این کشور را به فقر کشاند.

سالوادور آلنده: مظهر سجایای یک ملت مستضعف

alende

آنچه می خوانید، گفتگوی تلفنی آلنده در روز کودتا با ژنرالی است که از وی می خواهد تسلیم کودتا شود. همین دیالوگ لحظات آخر؛ سجایای اخلاقی یک رئیس جمهور مردمی و عدالتخواه را به بهترین شکل ممکن در برابر زشتی های دیکتاتوری وابسته نشان می دهد. سجایای اخلاقی که در واقع برخواسته از صفات ملتی رنج کشیده و انقلابی است. رئیس جمهوری که حتی زیر بمباران و در لحظات آخر مرگ هم نگران مسئولیت خود در قبال بیمارش، نگران مسئولیت خود به عنوان رئیس جمهور در برابر مردم و تاریخ است.