سال جدید

گزیده ای از پیام های نوروزی حضرت امام خمینی:

مبارک بر همه کسانى که قدرت ایمانشان به رشد رسید

imam - nowroz

در اعیادى که اسلام به ما عنایت فرموده است، در همه آن اعیاد آنچه که انسان ملاحظه مى کند همه اش مسئله ذکر و دعاست، نماز است، روزه است، ذکر است، دعاست. و در این عید هم که عید ملى است و اسلامى نیست لکن اسلام هم مخالفتى با آن ندارد باز مى بینیم که در روایتى که وارد شده، از آداب امروز روزه گرفتن است؛ از آداب امروز دعا کردن است؛ نماز خواندن است.