ستاد اجرای فرمان امام(ره)

اعتراض دانشجویان به اقدامات غیرقانونی بانک ملت و ستاد اجرای فرمان امام در تخریب اراضی

zamin khari  (2)

کمیته پیگیری تخریب باغات در جنبش عدالتخواه دانشجویی، طی نامه ای به علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت، نکاتی را پیرامون تخریب باغات در کشور یادآوری کرد. همچنین بسیج دانشجویی شش دانشگاه تهران در نامه سرگشاده خطاب به مدیر ستاد اجرای فرمان امام(ره) به زمین خواری در منطقه لواسان اعتراض کردند.