ستاد انقلاب فرهنگی

سالروز صدور حکم امام برای تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی

shora engelab farhangi

با اخراج کارشناسان خائن اجنبی و فرار کارشناسان غرب و شرقزده، که کشور را وابسته به خارج در تمام ابعاد نموده بودند، نیاز مبرم به متخصصان متعهد و اسلامشناسان متخصص و مغزهای متفکر وطنخواه و نیروهای فعال ماهر و اساتید و مربیان ومعلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور در تمام کشور محسوس و در علوم دانشگاهی و فرهنگ مترقی محسوستر می‌باشد. و

گفتگو با دکتر علی منتظری:

جهاد دانشگاهی را تبدیل به پایگاه سیاسی کردند

montazeri

جهاد دانشگاهی مولود انقلاب فرهنگی است. حضرت امام(ره)، ضمن تایید این حرکت خودجوش دانشجویی، برای مدیریت آن در 23 خرداد 1359، ستادی را به نام ستاد انقلاب فرهنگی تأسیس فرمودند. این ستاد که بعدها به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقاء یافت در 16 مرداد سال 1359، برای انجام امور اجرایی خود در داخل دانشگاه ها و کمک به امر انقلاب فرهنگی، نهادی را به نام جهاد دانشگاهی تاسیس کرد. در واقع، جهاد دانشگاهی برای انجام امور انقلاب فرهنگی و حفظ دستاوردهای آن در دانشگاه ها تاسیس شد.