ستاد مردمی قسط

بیانیه ادامه فعالیت ستاد مردمی قسط پس از تایید صلاحیت‌ها

qest

پس از انتشار اسامی احراز صلاحیت شده، برای از بین رفتن زمینه جهش گفتمانی که می توانست به وسیله چهره هایی چون دکتر سبحانی در انتخابات اتفاق بیفتد تاسف خوردیم. ولی در ادامه‌ی فعالیت ستاد قسط تلاش خواهیم کرد جای خالی این جهش که همانا جهش از کلی گویی، تاکید بر ظاهر، احساس گرایی، قبیله گرایی و سیاست بازی به سمت برنامه محوری، آگاهی محوری، عقلانیت، قانون گرایی و مردم داری بود، را برای این انتخابات و آینده آن پرکنیم.

گذار از نگاه مهندسی و لیبرال به سوی عدالت

بیانیه ستاد مردمی قسط در حمایت از دکتر حسن سبحانی

qest

در چند سال اخیر هر چند در گزاره‌های گفتاری حرف از عدالت و اولویت مستضعفین و محرومین به میان آمد اما به واسطه تصدی‌گری عرصه‌ی اقتصاد توسط نگاه‌های خرد و مهندسی و نیز استفاده از اقتصاددان‌های بی‌تناسب با شعارها نتوانست شعارهای خود را به عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی منتقل کند و حتی در عرصه‌هایی خلاف جهت حرکت کرد.