ستاد پیگیری فرمان امام

دستور امام(ره) برای برخورد با قضات متخلف

imam

مسئله، مسئله‌ای مهم است و مسئله، مسئله آبروی اسلام است. آبروی جمهوری اسلامی است و مسئله شوخی نیست که یک کسی در یک شهری آن همه جنایات می‌کند، آن وقت یک کس دیگری برای خاطر او کمک کند به او، معینِ ظَلمه باشد. نباید این کارها بشود. خودشان دست بردارند از این کارها، والّا مورد تأدیب واقع خواهند شد....