سخنرانی در سازمان ملل

توضیحات کمیسیون اصل نود درباره سفر خانوادگی احمدی نژاد به نیویورک

شهریور سال 91 محمود احمدی نژاد برای حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هیئت همراهی پرشمار راهی سازمان ملل شد. در این سفر احمدی نژاد و معاونینش تعداد زیادی از اعضای خانواده خود را به عنوان هیئت همراه با خود برده بودند. افرادی که همراهی آنان به هیچ وجه توجیه پذیر نبود.