سردار غلامعلی رشید

خرمشهر و ژنرال های جوان امام خمینی

82_37_1

هنوز هم کم نیستند جوانانی مانند شهید باقرى که بتوانند ستون‌های حل بحران را پی‌ریزی کنند. باقرى یکى از فرماندهان جوان بود که شایستگى‌هاى اخلاقى بى‌نظیر و اندیشه دفاعى والایى داشت که در حیات کوتاه، اما پربرکتش در دفاع مقدس منشأ تحولات بزرگى شد.