سرمایه ایرانی

عکس: بیلبوردهای شهری «سرمایه ایرانی»

5266129933406276527

مجموعه بیلبوردهای شهری «سرمایه ایرانی» با موضوع تمرکز بر سرمایه های معنوی ایرانی در مقابل سرمایه پولی کشور طراحی شده است. کارها اگرچه در ایده پردازی جمعی در آتلیه سه در چهار اتود و طراحی شده اند اما عمده کارگردانی و طراحی مجموعه توسط طراح گرافیک, محمدرضا چیت ساز طراحی شده اند.