سرپرست وزارت علوم

سرپرست وزارت علوم با تاكيد بر رعايت حقوق دانشجويان:

«آرامش گورستانی» دانشگاه به نفع کشور نیست

najafi

نجفی که بعد از استیضاح رضا فرجی‌دانا مسوولیت سرپرستی وزارت علوم را برعهده دارد، با بیان اینکه نباید از اینکه دانشجو از حقوق خود آگاه باشد بترسیم، گفت: نباید فکر کنیم هر چه تحکم و استبداد در دانشگاه‌ها بیشتر باشد و دانشجو از احقاق حق خود بترسد دانشگاه آرامش پیدا می‌کند. این آرامش گورستانی در درازمدت به نفع کشور نیست. ما باید به حقوق دانشجو احترام بگذاریم و نگذاریم توسط هرکسی پایمال شود.