سعید شریعتی

سعید را زدند ، بیا بیمارستان سینا

saeed shariati

سعید شریعتی در صفحه ی فیسبوک خود در خاطره ای از ترور سعید حجاریان می نویسد:

دبه نمی توان کرد / عارف یا روحانی؟

155848_472272965605_2483827_n

در صورتی که از هر یک از این دو بزرگوار حمایت نمایم و در روز انتخابات رأی بدهم، به نتیجه انتخابات هر چه باشد و به هر شکل تمکین می‌کنم و پیروز انتخابات را رئیس جمهور ایران می‌دانم.