سلفی گری

گفتگو با عماد افروغ:

تفسیر خشن از تفکر امام سلفی​​گری است

afrogh

عماد افروغ ضمن انتقاد از برخوردهای قشری با امام خمینی و اندیشه ایشان، چنین برخوردهایی را سطحی نامید و گفت: بعد از فروپاشی شوروی، چون بقای آمریکا و نظام سرمایه داری مبتنی بر نوعی دگرسازی بوده است، دیگر شوروی جای خودش را به دیگر بنام اسلام داد. در کتاب جهانی سازی و امپراطوری نوشته اند: بعد از فروپاشی شوروی، اسلام به مثابه مخالف مطرح شد. این یعنی ایجاد تضاد غیرواقعی و در واقع این راهی بوده است که آنها خودشان را نجات بدهند.

عراق اسناد حمایت عربستان از تروریسم را منتشر کرد

daesh

شاید برخی کارشناسان ادعا کنند عربستان، همراهی خود با حل بحران کنونی عراق را منوط به افزایش نقش و بهبود جایگاه سنی‌های عراق کرده است اما واقعیت‌های منطقه‌یی چیز دیگری را نشان می‌دهد که از آن می‌توان به سلفی‌سازی منطقه تعبیر کرد. این موضوعی است که به‌شدت تحلیلگران و استراتژیست‌های غربی را که قبلا از هلال شیعی وحشت داشتند را نیز نگران کرده است.