سنای امریکا

تازه ترین اقدام ضد ایرانی سنا؛

حضور در تسخیر، بهانه منع ورود سفیر ایران

un

سنای آمریکا دیروز دوشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن "حمید ابوطالبی" سفیری که ایران برای نمایندگی خود در سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده، اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داشت. دلیل این درخواست، گزارشی است که چند روز قبل بلومبرگ در مورد ابوطالبی منتشر کرد و وی را جزو افرادی دانست که در حمله به سفارت آمریکا و تسخیر آن در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ حضور داشتند.