سنگرسازان بی سنگر

جهاد و نقش مهندسي در هشت سال دفاع مقدس:

سنگرسازان بی سنگر

jahad sazandegi (1)

یکی از نتایج درست ننوشتن جنگ این است که سنگرسازان بی‌سنگر، گمنام‌ترین نیروهای دفاع مقدس هستند. بیشتر مردم خبری از فعالیت‌های آنان ندارند. در هفته دفاع مقدس کمترین مطالب در رسانه‌های دیداری، گفتاری و شنیداری و فضای مجازی و... مربوط به سنگرسازان بی‌سنگر است.