سپاه پاسداران

وقتی هدف تخریب است راه دروغ باز می شود

max

تنها نشریه دانشگاه که به شبهه افکنی ها در قبال اعدام پاسخ داد نشریه انجمن اسلامی بود (ارتش ارزشی ها یا خواب بودند یا ناتوان از پاسخ گوئی) و همگان بدانند که نویسنده نقد به سپاه و پاسخ به شبهه اعدام یک نفر بوده است ما همانطور که جواب دادن به شبهاتی که به اسلام وارد میکنند را وظیفه خود میدانیم نقد و اصلاح ساختارهای کشور را هم لازم میدانیم.

مطالبه امام از سپاه، کمیته و دادگاه ها برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی:

حفظ حیثیت انقلاب هم بسته به شماهاست!

imam - 31

حفظ آبروی این نهضت بسته به روحانیت است، و بسته به پاسداران که پاسدار این نهضت هستند، و دادگاهها و همه نهادهایی که در خدمت این نهضت هستند، در خدمت این انقلاب هستند. اسلام الآن نظر دوخته است به ایران، ببیند که .... روی مصالح اسلامی کار می‌کنند، چه در دادگاهها، چه در کمیته‌ها و چه در پاسداران انقلاب و چه در قوای انتظامی دیگر....

طرح گسترده 50 روزه نهی از منکر «ایجابی» از محرم

طرح «نهی از منکر» بسیج به موازات دولت و ناجا؟

1787

در روزهای اخیر موضوع این طرح با مراجع تقلید در میان گذاشته شده و از جمله آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به نامه ی کتبی درخواست سردار نقدی، فرمانده بسیج کشور در باره ی اجرای این طرح توسط این نهاد، گفت: امر به معروف و نهی از منکر مساله "خیلی مهم و حساسی" است و باید طبق شرایطی که در رساله آمده است اجرا شود. وظیفه ماست در طریقی که شرع مطهر می خواهد دعا می کنیم؛ امیدواریم در این مساله بدون "افراط و تفریط" و "کم و کاست" باشید.