سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

روایت امام از معنای «صدور انقلاب» و اصلاح سپاه پاسداران

SEPAH

مسئله دیگر صدور انقلاب است که بارها گفته‌ام: ما با کسی جنگی نداریم. امروز انقلاب ما صادر شده است. در همه جا اسم اسلام است و مستضعفین به اسلام چشم دوخته‌اند. باید با تبلیغات صحیح، اسلام را آنگونه که هست، به دنیا معرفی نمایید. وقتی ملت‌ها اسلام را شناختند، قهراً به آن روی می‌آورند و ما چیزی جز پیاده شدن احکام‌ اسلام در جهان نمی‌خواهیم.