سیاست خارجی

از سیره معصومین تا شیوه امام خمینی:

بازخوانی اصل کرامت انسانی در برخورد با محکومان و متهمان

zendan

امام توصیه می کرد که کسی را به مبارزه نطلبید یعنی "هل من مبارز" نگویید، بلکه ابتدا گفت وگو و صحبت کنید و اگر طرف مقابل قانع نشد و خواستید جنگ کنید، بگذارید ابتدا او حمله را شروع کند و تا می توانید خون نریزید چون خون بنیاد حکومت را سست می‌کند. حتی امام علی (ع) به تعبیری اعتقاد به اعدام نیز نداشتند و اکنون در حقوق بشر نیز اعدام نکردن را بسیار مطرح می‌کنند.

معاون دانشجویی وزارت بهداشت: انتخابات ۲۶ مهر دفتر تحکیم غیرقانونی است

23-342

معاون دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه 26 مهرماه قرار است اتحادیه انجمن اسلامی تشکیل شود، گفت: با وجود این هشت انجمن نمی‌توان اتحادیه تحکیم را تشکیل داد و باید به درخواست آن 14 دفتر انجمن اسلامی که خارج از گود منتظر مانده‌اند، طبق قانون رسیدگی شود.

یادداشت دکتر سبحانی:

نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری

sobhani

در اصل یکصد و پنجاه و دوم آمده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است و بالاخره در بخشی از اصل یکصد و پنجاه و چهارم گفته شده است که، در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌شود.