سیاست ورزی علوی

بخشی از سخنرانی مرحوم آیت الله طالقانی در تبیین روش سیاست ورزی علوی؛

ما خون دادیم که منطق علی که منطق اسلام است را زنده کنیم

mobareze.ir - talegani

از همان روز اول در خطبه نخست خود فرمود: تمام اموالی که غصب شده اگرچه به کابین زن ها درآمده باشد از دست آنها درخواهد آورد. با هرکسی آنچه که واجب و لازم است می گفت نه آنچه که مقتضای سیاست وقت بود. اگر ما مسلمانیم سیاستمان این است! اگر چه شکست بخوریم ولی حق شکست خوردنی نیست همانطور که علی شکست نخورد؛ کشته شد ولی شکست نخورد. انقلاب ما انقلابی اسلامی است.