سیاوش افضل

گزارش تصویری: درگیری طیف شیراز و مدرن در ساختمان دفتر تحکیم وحدت (اسفند ۸۰)

Multimedia_pics_1380_12_Politic_65

این روزها دوازدهمین سالگرد انشقاق دفتر تحکیم وحدت است که پس از برگزاری نشست جمعی از انجمن‌های مدرن در دانشگاه علامه(16 و 17 اسفند 1380)، و عدم استکاف آنها از شورای منتخب نشست شیراز (دوم و سوم اسفند 1380) به صورت تفکیک دو طیف شیراز و علامه رخ نمود. آنچه می‌بینید تصاویر مجادلات داخلی دفتر تحکیم وحدت در اسفند 1380 است که به درگیری میان دو طیف سنتی(شیراز) و مدرن(علامه) جهت حضور در ساختمان دفتر تحکیم وحدت منجر گردیده است.