سید احمد خاتمی

جدال بر سر راه بهشت در تریبون‌های نماز جمعه

jannati

تریبون‌های نماز جمعه تهران و شهرستان‌ها دیروز این سخنان رییس‌جمهور را مورد انتقاد قرار داده و عملکرد دولت را در برخی موارد به ویژه فرهنگ مطلوب ندانستند. آیت‌الله احمد خاتمی که اولین خطیب نماز جمعه منتقد به این سخنان بود، دیروز در پاسخ به این سخنان روحانی گفت: «هموار کردن راه بهشت برای مردم وظیفه حکومت است».

تحلیل های پساانتخابات(1)

۱۴ میلیون جهنمی/ یک میلیون رأی سفید فاقد بلوغ سیاسی؟

election

حالا که به تعبیر خطیب جمعه مشهد - مبنی بر اینکه "هر کسی در انتخابات شرکت نکند به جهنم رفتنش قطعی است" - بیش از 14 میلیون فرد جهنمی داریم، بهتر نیست به جای ایراد اتهام به بیش از یک میلیون نفری که رأی سفید و باطله انداخته اند، عملکرد 12 عضو شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار دهیم؟