سید احمد خمینی

یادگار امام (ره)، از اسفند تا اسفند

ahmad-khomeini

سید احمد پس از درگذشت امام(ره) از پذیرفتن سمت‌های رسمی و اجرایی خودداری کرد و گفت: «می‌خواهم مثل گذشته فرزند امام(ره) و مدافع ارزش‌ها و آرمان‌های او باقی بمانم».