سید حسن حسینی

شعر و صدای قیصر: بیایید تمرین وحدت کنیم

558741_2709129506566_762588665_n

شعری از مرحوم قیصر امین پور که حرف امروزهای سیاست زده ماست، با صدای شاعر: