سید رحیم میریان

گفتگو با سید رحیم میریان:

روایتی از آخرین لحظات حیات امام(ره)

mirian

از اخباری که به بیت می رسید می شنیدیم وقتی شروع به اطلاعیه دادن کردند، یعنی از سه بعدازظهر تا ده شب، و خبر به مردم رسید، بچه های بسیاری آمده بودند و می گفتند: ما حاضریم قلبمان را بدهیم. امام سالم باشد و ما بمیریم. ما به دلیل همین عشق و علاقه مردم، امام را مخفیانه در خانه اش غسل دادیم و کفن کردیم. چون می دانستیم با این جمعیت مشکل ایجاد می شود و ممکن است نتوانند وظیفه شان را انجام دهند.