سید علی محمد پرورده

انتقاد دبیر جدید تشکیلات تحکیم از مواضع غیرتشکیلاتی دبیر سابق

TAHKIM LOGO

به دلیل سوءمدیریت محمدعلی اسلامی و اعتراض دفاتر عضو این تشکل، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تصمیم گرفت دبیر جدیدی را انتخاب کند. اما امروز محمدعلی اسلامی با ارسال نمابری با سریرگ و مُهر دفتر تحکیم وحدت و امضای خود به عنوان دبیر تشکیلات این دفتر، مدعی شد که این خبر کذب است.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت جایگزین شد

TAHKIM LOGO

پیرو جلسه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در روز جمعه هفتم تیرماه، سید علی محمد پرورده بعنوان سرپرست تشکیلات (دبیر تشکیلات موقت) دفتر تحکیم وحدت انتخاب شد.