سید محی الدین فاضلیان

سید محی الدین فاضلیان:

به هرکس که به او مربوط است!

faraji dana

آقای دکتر روحانی چه فکری کردید که آن روز به مجلس نرفتید؟ گفتند که گفته¬اید چون به مردم اردبیل قول داده بودم باید می رفتم!! همه دلیلتان همین بود؟! فرجی دانا به واسطه اصرار ما و شما وزارت را قبول کرد و الا به همان معلمی و درس و بحثش که راضی تر بود. او یک بار در سال 82 به همه نشان داد که این مناصب دنیایی برایش هیچ ارزشی ندارد و اگر هم می‌پذیرد صرفاً از سر تکلیف و خدمت است.

سید محی الدین فاضلیان:

فرجی دانا در برابر اصحاب دروغ و افترا

faraji dana (2)

به اصحاب دروغ و تهمت و افترا هم بگویم که از روز چهارشنبه و دفاعیات این عالم متعهد بهراسید و واهمه داشته باشید؛ چرا که فرمودند: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ینظر بنور الله. ایمان دارم تقدیر استیضاح هر چه که باشد او سیاوشانه از آتش گذر خواهد کرد. اگر بر صدارت وزارت بماند که بهتر! اگر نه، گویی امیرکبیر را بار دیگر رگ زده اند.