سیمین دانشور

سید امین طباطبایی:

از رنج بی‌فرهنگی که می‌بریم

ale ahmad

منکر خطاهای حضرات روشنفکر و شاعر و نویسنده نیستم، چرا که برخی از همان‌ها نیز قلم‌شان را به چماقی برای توهین به انقلاب و فرهنگ ایرانی و اسلامی این ملت تبدیل کرده‌اند. اما شکی نیست که برخورد با اهل فرهنگ، هنر و علم و... با هر سلیقه‌ای که دارند، نباید چماقی و شلاقی باشد. بگذریم از اینکه سالهاست دلسوزان انقلاب به ویژه دانشجو و دانشگاهیان مسلمان و خط امامی را هم به همین شیوه تنبیه و تأدیب می‌کنند!

ماجرای منتشر نشدن مصاحبه جنجالی جلال

محمد بقایی گفت: یکبار سیمین دانشور را در یک اتوبوس که به طرف شمیران می‌رفت، دیدم. آن زمان فکر نمی‌کردم همقطاران وی از اتوبوس استفاده کنند و برآیند این بود که نشست و برخاست با مردم برایش لذت‌بخش بود.