شاهین کلانتری

کاریکاتور: بارها مانده در زیر بارها!

1368276783-Shahin92.2.21

«بارها مانده در زیر بارها!»، کارتونی از شاهین کلانتری درباره احوال قشر مستضعف جامعه