شبکه های اجتماعی

رضا نساجی:

سربازان ایرانی و چاقوی بی‌دسته‌ کمپین‌های مجازی

sistan & balochestan

وقتی این تحرکات دلسوزانه فعالان شبکه‌های اجتماعی در قبال کمپین آزادی سربازان ایرانی، می‌تواند تأثیر عکس داشته و تروریست‌ها را بیش از پیش مطرح ‌کند. وقتی کمپین‌های اعتراضی شما فعالان مجازی در فضای مجازی بی‌نتیجه می‌ماند ولی در نتیجه ترک‌تازی تروریست‌ها، نوک تیز انتقادات شما به سمت دولت و حکومت خودتان بر می‌گردد به نحوی که تروریست‌ها تطهیر می‌شوند، برنده تروریست‌ها هستند.