شعر و سرود ضدامریکایی

به مناسبت 5 اردیبهشت، سالروز شکست حمله امریکا در طبس

سرودهای ضدامریکایی دانشجوی خط امام؛ شهید رجب بیگی

rajabbeygi

مردم ایران، مراسم عزاداری روز عاشورا در لانه جاسوسی را که فیلم آن بارها از تلویزویون پخش شده است را خوب به خاطر دارند. بخصوص چهره ای را که فریاد می زند «مرگ به کارتر»، او کسی نیست جز شهید مهدی رجب بیگی: روزنامه نگار، معلم، جهادگر و دانشجوی پیرو خط امام که خود سرود «مرگ به کارتر» را سروده و می خواند.