شهدای محراب

زندگی و مبارزات شهید آیت الله سید اسدالله مدنی

imam -shahid madani

شنیدم که امام را گرفته‌اند. رفتم با یک عده از طلاب برای دیدن مرحوم آیت‌الله حکیم رضوان‌الله علیه. ایشان در نجف نبودند. رفتم کربلا خدمت ایشان. دستشان را بوسیدم و گفتم: آقا! امروز آقای خمینی، مظهر اسلام است. گفتند: باشد؛ هرچه بگویی می‌کنم. گفتم: اقدام کنید. ایشان بلافاصله به شاه تلگراف زدند.