شهید حاج داود کریمی

داود حشمتی:

ترکش‌های بدن یک تراشکار

hajdavood__(2)_Fixd

برای بعضی‌ها حاج داوود تازه بعد از مرگش‌،‌ یا نه، حتی بعد از اعتراضاتش بود که اسطوره شد. اما برای من همیشه اسطوره است. از لبنان تا روزگاری که در کارگاه کوچکش در جاده بهشت زهرا تراشکاری می‌کرد. نان جنگ را خیلی‌ها خوردند. اما او نان ترکش‌هایی که در بدن داشت را هم نخورد. نان تراشکاری خورد و زخم هایش را جمع کرد. برای من آن کسی که در اثر ترکش‌ها فلج شده، سینه‌اش از سوز شیمیایی می سوزد و در بستر شهادت است و با این حال می‌گوید: «این زخم‌ها ذخیره آخرتم هستند. شاید با این دردها خداوند اجازه...

بار دیگر پرونده شهید نجفی رستگار و یارانش

حوادث پادگان ولیعصر و اختلافات مدیریت جنگ

1395

فرماندهانی چون شهید داود کریمی، علیرضا موحد دانش، کاظم نجفی رستگار، شهید بهمنی، شهید لاجوردی منتقد عملکرد محسن رضایی بودند ولی با برچسب و فشار روبرو شدند. کار به جایی رسید که نجفی رستگار و بهمنی به عنوان بسیجی ساده به جبهه بازگشتند و به شهادت رسیدند، در حالی که عده ای آنها را خائن می خواندند.

میثم کریمی:

حسن خلق داود کریمی

DAVOD KARIMI

تعبیر داود از اسلام و ایمان رحمت بود و حسن خلق، گفتار رسول خدا را سرلوحه زندگی اش قرار داد "مؤمنانی از ایمان کامل تر برخوردارند که اخلاق بهتری داشته باشند." و این گونه بود که چه در روزهای بحرانی جنگ و عملیاتهای مختلف و یا حتی دو دهه آخر زندگی اش که بی تکلف در کارگاه قالبسازی "به دست آهن تفته کردن خمیر" را بر پای نهادن به اصول اخلاقی اش ترجیح داده بود. همواره و همواره در حال جذب دیگران بود.

فیلم: شهید حاج داود کریمی در کارگاه ریخته گری و بستر بیماری

hajdavood__(2)_Fixd

15 شهریور سالگرد شهادت مظلومانه سردار سپاهی، حاج داود کریمی بر اثر جراحات بر جا مانده از دوران دفاع مقدس است. ویدئوی کوتاهی از سردار شهید حاج داود کریمی - فرمانده وقت سپاه جنوب در ابتدای جنگ- در بستر بیماری از شکست حصر سوسنگرد می گوید.