شهید حسین علم الهدی

رجب بیگی در سوگ دانشجویان شهید خط امام:

علم‌الهدی؛ پرچم هدایت بر فراز قله‌ی انقلاب انسان برافراشت

hoveyzeh

ما از مردن نمی‌هراسیم، اما می‌ترسیم بعد از ما «ایمان»‌ را سر ببرند. و اگر نسوزیم هم که روشنایی می‌رود و جای خود را دوباره به شب می‌سپارد. چه باید کرد؟ از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم، و از دیگر سو باید شهید شویم تا «آینده» بماند. هم باید امروز شهید شویم، «فردا» بماند و هم باید بمانیم تا فردا «شهید» نشود. عجب دردی! چه می‌شد امروز شهید می‌شدیم و فردا زنده می‌شدیم تا دوباره شهید شویم.

درس هایی از شهید علم الهدی به مناسبت مبعث رسول اکرم(ص)

پیامبرِ جهاد به روایت دانشجوی خط امام

alamolhoda

شهید علم الهدی دانشجوی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد بود که تحت تأثیر حضور مرحوم دکتر شریعتی به عنوان مدرس تاریخ، به پایگاه تحلیل های انقلابی از تاریخ اسلام و مقایسه تطبیقی با تاریخ معاصر تبدیل شد. این مکتوب بخشی از دروسی است که شهید علم الهدی در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب ارائه نموده و صد البته همچنان ارزش تحقیقی آن باقی است.