شهید رسول حیدری

دستنوشته شهید رسول حیدری: محرّمی دور از وطن

rasol heydari

شاید خداوند گناهانم را بخشیده باشد و شاید بالاتر قصد دارد از من راضی باشد و مرا پیش خود ببرد به هر حال احساس عجیبی دارم، در زندگی ام سعی کرده ام هیچ وقت وابستگی پیدا نکنم گرچه نتوانستم اما در همین چند لحظه خود را دارم برای دیدار او آماده می کنم. به هیچ چیز امیدی ندارم جز او تنها امیدم خدا تو هستی، هیچ سرمایه ای نیندوخته ام مرا چکار خواهی کرد، تو را به حق حسین (ع) تو را به مظلومیت علی اصغر…

دست نوشته دیپلمات شهید رسول حیدری درباره خط امام در سال ۱۳۶۰

خط امام= نفی استثمار، استبداد، استعمار

mini-scan0029

شهید "رسول حیدری" وی پس از سال ها مجاهدت و تلاش در راه حق، در روز عید غدیر، نوزدهم خرداد سال ۱۳۷۲ پس از مقاومت در برابر نیروهای کروات در بوسنی در جاده وسیوکو به فیض عظیم شهادت نایل آمد.