شهید غلامحسین بسطامی

زندگینامه شهید بسطامی؛ دانشجوی خط امام و فرمانده سپاه سوسنگرد

شهید بسطامی_سوسنگرد (3)

اردیبهشت ماه یادآور شهادت چند تن از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و انجمن های اسلامی دانشجویان همچون شهید بسطامی، محسن وزوایی و حسین شوریده است. نخستین شهید از این جمع؛ غلامحسین بسطامی، فرمانده سپاه سوسنگرد است که هفتم اردیبهشت 1362 در منطقه تپه دوقلو (جنوب فکه) به شهادت رسید.