شهید میرعابدینی

گزارش مقاومت رزمندگان دفاع مقدس در دفاع از شهر سوسنگرد

چند روایت از حماسه سوسنگرد

80407426-3458150

26 آیان؛ سالگرد شکست حصر سوسنگرد در سال 1359 است که در این حماسه نام سردارانی چون شهید مصطفی چمران، شهید تجلایی و شهید یاغچیان می درخشد. نام سوسنگرد همچنین با نام دانشجویان شهید پیرو خط امام؛ «غلامحسین بسطامی» که مدتی فرماندهی سپاه سوسنگرد را بر عهده داشت و نیز شهیدان میرعابدینی و میرسلطانی که در این حماسه به شهادت رسیدند، گره خورده است.