شهید نواب صفوی

عکسی ناب از سردار شهید دکتر مصطفی چمران

chamran - navvab safavi

سیده فاطمه نواب صفوی (دختر شهید سیدمجتبی نواب صفوی - رهبر جمعیت فدائیان اسلام) همراه شهید دکتر مصطفی چمران