شهید هاشمی نژاد

یادی از شاگرد مبارز و انقلابی امام، شهید هاشمی نژاد

hasheminegad

شهید هاشمی نژاد از سال های نخست مبارزات عاشق و پیرو امام بود. بعداز آزادی حضرت امام از زندان و حصر، و برگشت ایشان به قم، او در اولین فرصت از مشهد به دیدار مرجع و رهبر خود شتافت و ضمن دیدار با امام، رهنمودهای لازم درباره اوضاع مبهم سیاسى جهان و منطقه را اخذ و در برگشت به مشهد پیام و نظرات امام را به دیگر علما و طلاب مبارز می رساند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی:

اصل، احراز مردم است

sorosh mahalati

معیار های متقن اسلامی- و کاملا عقلانی - به ما می گوید: کسی را که خود مردم، به صلاحیتش باور دارند، او دارای صلاحیت است هرچند نهاد های رسمی نظر دیگری داشته باشند. در چنین مواردی اگر احیاناً خللی در قانون و یا در اجرای آن وجود دارد نباید به احکام اسلامی نسبت داده شود.