شهید کامبیز ملک شامران

چند روایت از شهید کامبیز ملک شامران؛ معلم و نویسنده کودکان

malek shamran

در روزهای نخست جنگ به جمع یاران شهید چمران پیوست و در همان ایام با یکی همکارانش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ازدواج کرد. چند روز پس از ازدواج مجددا راهی جبهه شد و در جریان عملیات بیت المقدس در مسیر اهواز به خرمشهر به شهادت رسید.